Zonneboiler

Hoe werkt een zonneboiler?

Een zonneboiler warmt water op met zonne-energie. Dat warm water kan je dan gebruiken voor huishoudelijke taken zoals koken, wassen, douchen, …

Een zonneboiler bestaat uit 3 onderdelen: De zonnecollector is een plaat die op het dak ligt en de zon opvangt. Door de zonnecollector loopt een vloeistof die opwarmt en zo het water in het voorraadvat verwarmt. Is er te weinig zon, waardoor het water toch te koud is, dan zal de naverwarming het water bijverwarmen tot de gewenste temperatuur.

ZONNEBOILER PREMIE VIA DE NETBEHEERDER

In 2019 kunt u via de netbeheerder een premie van 550 euro per m² bekomen. Deze premie bedraagt maximaal 40% van het factuurbedrag en kan ook niet hoger zijn dan € 2.750,-.